Hjem

Om personvernnemnda

Personvernnemnda er opprettet med hjemmel i lov om behandling av personopplysninger § 43 (personopplysningsloven, lov av 14.april 2000 nr. 31). Loven trådte i kraft 01.01.2001. Personvernnemnda skal behandle klager på vedtak som Datatilsynet fatter i medhold av personopplysningsloven og enkelte andre lover.

Personvernnemnda har syv medlemmer som oppnevnes for fire år med adgang til gjenoppnevning for ytterligere fire år. Lederen og nestlederen oppnevnes av Stortinget. De øvrige fem medlemmene oppnevnes av Kongen. Hvert medlem har et personlig varamedlem.

Nemndas sammensetting

Mari Bø Haugstad

Leder: Mari Bø Haugstad

Hedmarken tingrett
Tlf: 996 47 202
E-post

Personlig vara:
Mats Wilhelm Ruland
E-post

Bjørnar Borvik

Nestleder: Bjørnar Borvik

Universitetet i Bergen
Tlf: 402 80 030
E-post

Personlig vara:
Ellen Eikeseth Mjøs
E-post

Ellen Økland Blinkenberg

Ellen Økland Blinkenberg

Haukeland universitetssykehus
Tlf: 975 30 399
E-post

Personlig vara:
Heidi Talsethagen
Tlf:
E-post

Line Coll

Line Marianne Coll

Wikborg Rein advokatfirma
Tlf:
E-post

Personlig vara:
Audhild Gregoriusdotter Rotevatn
Tlf: 70 04 75 95
E-post

Hans Marius Graasvold

Hans Marius Graasvold

Advokatene Graasvold & Stenvaag
Tlf: 400 38 800
E-post

Personlig vara:
Maryke Silalahi Nuth
E-post

Gisle Hannemyr

Gisle Hannemyr

Universitetet i Oslo
Tlf: 22 85 24 32
E-post

Personlig vara:
Torgeir Waterhouse
Tlf: 41 61 20 96
E-post

Hans Marius Tessem

Hans Marius Tessem

NORSIS
Tlf: 957 82 565
E-post

Personlig vara:
Petter Bae Brandtzæg
Tlf:
E-post

Anette Funderud

Sekretariat/Personvernombud:
Anette Funderud

Postboks 6805
St. Olavs plass
0130 OSLO
Tlf: 90 29 92 16
E-post