Home

Kontakt oss

PERSONVERNNEMNDA
Postboks 8004 Dep
0030 OSLO

Telefon: 90 29 92 16
Epost: post@pvn.no

Vi gjør oppmerksom på at e-post er en usikker kommunikasjonskanal. Vi oppfordrer deg derfor om ikke å sende oss personsensitive opplysninger på e-post. Dersom du ønsker å sende oss slike opplysninger, anbefaler vi at du sender oss opplysningene til vår postadresse: Personvernnemnda, Postboks 6805 St. Olavs plass, 0130 OSLO.