Hjem

Kontakt oss

PERSONVERNNEMNDA
Postboks 6805
St. Olavs plass
0130 OSLO

Telefon: 90 29 92 16
Epost: post@pvn.no

Vi gjør oppmerksom på at e-post er en usikker kommunikasjonskanal. Vi oppfordrer deg derfor om ikke å sende oss personsensitive opplysninger på e-post. Dersom du ønsker å sende oss slike opplysninger, anbefaler vi at du sender oss opplysningene til vår postadresse: Personvernnemnda, Postboks 6805 St. Olavs plass, 0130 OSLO.

Informasjon til alle som sender inngående post til Personvernnemnda
Grunnet korona-pandemien og pålagt hjemmekontor for sekretariatet er det begrenset kapasitet til å hente post som er sendt til nemndas postboks. Vi ber derfor om å få en melding på e-post (post@pvn.no) når det sendes brev til nemnda med vanlig post.