Hjem

Klage

Personvernnemnda behandler klager på enkeltvedtak og enkelte andre avgjørelser som Datatilsynet treffer. De viktigste hjemlene for Datatilsynet til å treffe vedtak finnes i personopplysningsloven §§ 34, 35, 46 og 47.

Se også denne siden hos Datatilsynet (avsnittet «Klage på Datatilsynets vedtak»).