Hjem

Klage

Personvernnemnda behandler klager på enkeltvedtak og enkelte andre avgjørelser som Datatilsynet treffer, jf. personopplysningsloven § 22.

Se også denne siden hos Datatilsynet (avsnittet «Klage på Datatilsynets vedtak»).