Hjem

Personvernerklæring

Personvernnemnda, ved lederen, er behandlingsansvarlig for personvernnemndas behandling av personopplysninger.

Her er informasjon om hvordan persondata blir behandlet på dette nettstedet.

Informasjonssikkerhet

Personvernnemnda.no er kun tilgjengelig via sikker (kryptert) oppkobling. Det innebærer blant annet at all informasjon, inklusive brukernavn og passord, som sendes mellom deg og Personvernnemnda.no ikke kan fanges opp av andre som avlytter nettet.

Passord lagres utilgjengelig for utenforstående, og en avtrykksalgoritme (eng: hash algorithm) er benyttet som ekstra beskyttelse av passord.

Personvernnemnda.no benytter publiseringsverktøyet Drupal. Drupal er blant de mest brukte verktøyene innen åpen kildekode, noe som sikrer at Drupal til enhver tid blir oppdatert på det siste innen teknologiutvikling. En av grunnene til at Drupal er valgt er fordi det regnes for å være et av de sikreste publiseringsverktøyene på markedet. Personvernnemnda.no kjører jevnlig sikkerhetsoppdateringer og følger raskt opp hvis det oppdages sikkerhetshull.

Personopplysninger vi behandler, formål og behandlingsgrunnlag

Nettstedet behandler to typer personopplysninger:

  1. Personopplysninger du gir fra deg i samband med besøk. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger – for eksempel sende epost med en forespørsel til nettstedet. Formålet med behandlingen er å kunne behandle din forespørsel. Behandlings­grunnlaget for å behandle personopplysninger du gir fra deg frivillig er samtykke (jf. GDPR art. 6(1)(a)).
  2. Personopplysninger kan inngå i vedtak som publiseres av nemnda på dette nettstedet. Formålet med behandlingen er å gjøre publikum kjent med de vedtak som fattes nemnda. Behandlingsgrunnlaget for dette er GDPR art. 6(1)(e), jf. offentleglova § 10, jf. offenlegforskrifta § 7. Personvernnemnda publiserer alle vedtak, med mindre publisering vil være lovstridig (jf. offenlegforskrifta § 7).

Lenker

Nettstedet inneholder lenker til eksterne nettsteder. Dersom du klikker på en lenke vil nettleseren din henvende seg til den nettadressen det lenkes til og eieren av nettstedet som det lenkes til vil ha mulighet til samle inn informasjon om deg som befinner seg i forespørselen (i praksis: tidspunkt, IP-adresse, nettleserversjon og hvilken nettsideside henvendelsen refereres fra). Dersom du ikke ønsker å gi eieren av nettsteder det lenkes til mulighet til å samle inn denne informasjonen må du avstå fra å klikke på lenker.

CDN og 3. parts front-end ressurser

Nettstedet benytter Google Fonts API for å hente inn fonter (skriftsnitt) tilpasset web. Dette innebærer at nettleseren din kan henvende seg til Google og at Google har mulighet til samle inn informasjon om deg som befinner seg i forespørselen (i praksis: tidspunkt, IP-adresse, nettleserversjon og hvilken nettsideside henvendelsen refereres fra). Google har imidlertid tilrettelagt for å samle inn minst mulig data på denne måte ifølge erklæringen: What does using the Google Fonts API mean for the privacy of my users, og at de data som samles inn ikke brukes av Google til andre formål enn å levere de forespurte skriftsnitt.

Nettstedet benytter ingen andre CDN (Content Delivery Network) enn overnevnte Google Fonts API.

Bruk av informasjonskapsler/cookies

Personvernnemnda.no benytter som de fleste andre nett-tjenester informasjonskapsler/cookies. Informasjonskapsler er informasjonsfiler som blir liggende igjen i nettleseren for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg. Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko, men Personvernnemnda.no vil ikke fungere uten. Våre informasjonskapsler benyttes ikke til noen form for sporing. Ingen personidentifiserende opplysinger befinner seg i cookies som settes når du besøker Personvernnemnda.no.

Ifølge ekomloven § 2-7b må det informeres om nettstedets bruk av informasjonskapsler/cookies. Spesifikt:

  • hvilke cookies som blir satt
  • hvem som behandler informasjonen (dvs. hvilket domene kan lese innholdet i en cookie)
  • hvilke opplysninger som behandles, og hva som er formålet med behandlingen

Når dette informasjonskravet er oppfylt, og cookies ikke benyttes til å behandle personopplysninger, er det ikke nødvending at sluttbrukeren samtykker til bruk av cookies som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel. Vi har derfor ikke noen popup for samtykke.

Cookies vil bli automatisk slettet etter standard utløpstid (angitt nedenfor). I tillegg kan du selv når som helst slette alle cookies satt av Personvernnemnda.no. Når en cookie slettes vil all informasjon lagret i den bli slettet.

Tabellen under gir en fullstendig oversikt over cookies på Personvernnemnda.no:

Informasjonskapsler/cookies brukt av Drupal
Cookie (navn) Standard utløpstid Domene Formål
cookie-agreed 100 dager personvernnemnda.no Brukes for å holde rede på om du aksepterer cookies.
has_js Nettleserøkta personvernnemnda.no Brukes for å holde rede på om din nettleser kan benytte Javascript.
SESSid Nettleserøkta eller 24 dager personvernnemnda.no Komponenten id er en unik identifikator. Settes bare for innloggede brukere. Brukes primært for å holde rede på at du er innlogget, og de valg du har gjort (avkrysningsbokser og lignende) mens du har vært innlogget.
Drupal.toolbar.collapsed Persistent personvernnemnda.no Settes bare for innloggede brukere. Tar vare på tilstanden til toolbar i brukergrensesnittet.
Drupal.tableDrag.showWeight Persistent personvernnemnda.no Settes bare for innloggede brukere. Tar vare på din preferanse for visning av vekter i brukergrensesnittet.

Dersom du ønsker kan du avvise eller slette informasjonskapsler/cookies på følgende måte (ekstern lenke):

Kontaktinformasjon for behandlingsansvarlig

Har du behov for å kontakte den behandlingsansvarlige for dette nettstedet, vær vennlig og ta kontakt via post@pvn.no.