Hjem

Personvernerklæring

Den behandlingsansvarlige for Personvernnemnda.no er opptatt av personvernet til våre brukere. Her er informasjon om hvordan dine persondata blir behndlet når du bruker nettstedet..

Informasjonssikkerhet

Personvernnemnda.no er benytter publiseringsverktøyet Drupal. Dette er et datasystem som er basert på åpen kildekode. Det betyr at utviklere over hele verden fritt kan forbedre systemet når som helst.

Drupal er blant de mest brukte verktøyene innen åpen kildekode, noe som sikrer at Drupal til enhver tid blir oppdatert på det siste innen teknologiutvikling. En av grunnene til at Drupal er valgt er fordi det regnes for å være et av de sikreste publiseringsverktøyene på markedet. Personvernnemnda.no kjører jevnlig sikkerhetsoppdateringer og følger raskt opp hvis det oppdages sikkerhetshull. Vi har vurdert det slik at Drupal er best egnet som plattform for å ivareta best mulig informasjonssikkerhet på Personvernnemnda.no.

CDN og 3. parts front-end ressurser

Nettstedet benytter Google Fonts API for å hente inn fonter (skriftsnitt) tilpasset web. Dette innebærer at nettleseren din kan henvende seg til Google og at Google har mulighet til samle inn informasjon om deg som befinner seg i forespørselen (i praksis: tidspunkt, IP-adresse, nettleserversjon og hvilken nettsideside henvendelsen refereres fra). Google har imidlertid tilrettelagt for å samle inn minst mulig data på denne måte ifølge erklæringen: What does using the Google Fonts API mean for the privacy of my users, og at de data som samles inn ikke brukes av Google til andre formål enn å levere de forespurte skriftsnitt.

Nettstedet benytter ingen andre CDN (Content Delivery Network) enn overnevnte Google Fonts API.

Informasjonskapsler – krav til samtykke og informasjon

Personvernnemnda.no benytter som de fleste andre nett-tjenester informasjonskapsler/cookies. Informasjonskapsler er informasjonsfiler som blir liggende igjen i nettleseren for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg. Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko, men Personvernnemnda.no vil ikke fungere uten. Våre informasjonskapsler benyttes ikke til noen form for sporing. Ingen personidentifiserende opplysinger befinner seg i førsteparts eller tredjeparts cookies som settes når du besøker Personvernnemnda.no. Dette er en fullstendig oversikt over cookies på Personvernnemnda.no:

Ifølge ekomloven (paragraf 2-7b) må det informeres om nettstedets bruk av informasjonskapsler/cookies. Spesifikt:

  • hvilke cookies som blir satt
  • hvem som behandler informasjonen (dvs. hvilket domene kan lese innholdet i en cookie)
  • hvilke opplysninger som behandles, og hva som er formålet med behandlingen

Når dette informasjonskravet er oppfylt, og cookies ikke benyttes til å behandle personopplysninger, er det tilstrekkelig med innstillinger i nettleseren for at sluttbrukeren skal samtykke til bruk av cookies.

Cookies vil bli automatisk slettet etter standard utløpstid (angitt nedenfor). I tillegg kan du selv når som helst slette alle cookies satt av Personvernnemnda.no. Når en cookie slettes vil all informasjon lagret i den bli slettet.

Informasjonskapsler/cookies brukt av Drupal
Cookie (navn) Standard utløpstid Domene Formål
has_js Nettleserøkta personvernnemnda.no Brukes for å holde rede på om din nettleser kan benytte Javascript.
SESSid Nettleserøkta eller 24 dager personvernnemnda.no Komponenten id er en unik identifikator. Settes bare for innloggede brukere. Brukes primært for å holde rede på at du er innlogget, og de valg du har gjort (avkrysningsbokser og lignende) mens du har vært innlogget.
Drupal.toolbar.collapsed Persistent personvernnemnda.no Settes bare for innloggede brukere. Tar vare på tilstanden til toolbar i brukergrensesnittet.
Drupal.tableDrag.showWeight Persistent personvernnemnda.no Settes bare for innloggede brukere. Tar vare på din preferanse for visning av vekter i brukergrensesnittet.

Dersom du ønsker kan du avvise eller slette informasjonskapsler/cookies på følgende måte (ekstern lenke):

Kontaktinformasjon for behandlingsansvalig

Har du behov for å kontakte den behandlingsansvalige for dette nettstedet, vær vennlig og ta kontakt via post@pvn.no.