Hjem

Mer om personvern

En lang rekke nettsider inneholder informasjon om personvern. Vi tror imidlertid interesserte vil være godt hjulpet av å benytte Datatilsynets og Lovdatas hjemmesider som utgangspunkt for videre søk og undersøkelser. SlettMeg.no gir også en oversikt over lover og rettigheter knyttet til personvern.

I mai 2018 kommer det nye personvernregler med utgangspunkt i EUs personvernforordning. Datatilsynet har laget en egen orientering om dette.

Personvernmyndigheter

Andre internasjonale sider.