Personvernnemnda

Personvernnemnda er opprettet med hjemmel i lov om behandling av personopplysninger §43 (personopplysningsloven, lov av 14.april 2000 nr. 31). Loven trådte i kraft 01.01.2001. Personvernnemnda skal behandle klager på vedtak som Datatilsynet fatter i medhold av personopplysningsloven og enkelte andre lover.

Personvernnemnda har syv medlemmer som oppnevnes for fire år med adgang til gjenoppnevning for ytterligere fire år. Lederen og nestlederen oppnevnes av Stortinget. De øvrige fem medlemmene oppnevnes av Kongen. Hvert medlem har et personlig varamedlem.

Nemndas sammensetting


Mats Wilhelm Ruland

Leder: Kristel Heyerdahl

Lagdommer
E-post

Personlig vara: NB! FUNGERENDE LEDER TIL JUNI 2017
Tingrettsdommer Mats Wilhelm Ruland
Oslo tingrett
E-post

Hans Marius Graasvold

Hans Marius Graasvold

Advokat

E-post

 

Personlig vara:
Maryke Silalahi Nuth
E-post

Bjørnar Borvik

Nestleder: Bjørnar Borvik

Førsteamanuensis
Universitetet i Bergen
E-post

 

Personlig vara:
Ellen Eikeseth Mjøs

Gisle Hannemyr

Gisle Hannemyr

Universitetslektor
Universitetet i Oslo
E-post

 

Personlig vara:
Torgeir Waterhouse
E-post

Line Marianne Coll

Line Marianne Coll

Advokat
Statoil ASA
E-post

 

Personlig vara:
Audhild Gregoriusdotter Rotevatn
E-post

Ellen Økland Blinkenberg

Ellen Økland Blinkenberg

Overlege

E-post

 

Personlig vara:
Heidi Talsethagen
E-post

Hans Marius Tessem

Hans Marius Tessem

Sivilingeniør
NORSIS
E-post

 

Personlig vara:
Petter Bae Brandtzæg
E-post

Tonje Røste Gulliksen

Sekretariatet:
Tonje Røste Gulliksen

Postboks 64
3209 SANDEFJORD
Tlf: 92 88 14 07
E-post