Personvernnemnda

Personvernnemnda er opprettet med hjemmel i lov om behandling av personopplysninger §43 (personopplysningsloven, lov av 14.april 2000 nr. 31). Loven trådte i kraft 01.01.2001. Personvernnemnda skal behandle klager på vedtak som Datatilsynet fatter i medhold av personopplysningsloven og enkelte andre lover.

Personvernnemnda har syv medlemmer som oppnevnes for fire år med adgang til gjenoppnevning for ytterligere fire år. Lederen og nestlederen oppnevnes av Stortinget. De øvrige fem medlemmene oppnevnes av Kongen. Hvert medlem har et personlig varamedlem.

Nemndas sammensetting


Mari Bø Haugstad

Leder: Mari Bø Haugstad

Hedmarken tingrett
E-post

 

Personlig vara:
Mats Wilhelm Ruland
E-post

Hans Marius Graasvold

Hans Marius Graasvold

Advokatene Graasvold & Stenvaag
Tlf:
E-post

 

Personlig vara:
Maryke Silalahi Nuth
E-post

Bjørnar Borvik

Nestleder: Bjørnar Borvik

Universitetet i Bergen
Tlf:
E-post

 

Personlig vara:
Ellen Eikeseth Mjøs
E-post

Gisle Hannemyr

Gisle Hannemyr

Universitetet i Oslo
Postboks 1080 Blindern, 0316 Oslo
Tlf: 22 85 24 32
E-post

Personlig vara:
Torgeir Waterhouse
Mobil: 41 61 20 96
E-post

Line Marianne Coll

Line Marianne Coll

Statoil ASA
Tlf:
E-post

 

Personlig vara:
Audhild Gregoriusdotter Rotevatn
Tlf: 70 04 75 95
E-post

Ellen Økland Blinkenberg

Ellen Økland Blinkenberg

Haukeland universitetssykehus
Tlf:
E-post

 

Personlig vara:
Heidi Talsethagen
Tlf:
E-post

Hans Marius Tessem

Hans Marius Tessem

NORSIS
Tlf:
E-post

 

Personlig vara:
Petter Bae Brandtzæg
Tlf:
E-post

Tonje Røste Gulliksen

Sekretariatet:
Tonje Røste Gulliksen

Postboks 64
3209 SANDEFJORD
Tlf: 92 88 14 07
E-post