Mer om personvern

En lang rekke nettsider inneholder informasjon om personvern. Vi tror imidlertid interesserte vil være godt hjulpet av å benytte nettsidene til Datatilsynet og Avdeling for forvaltningsinformatikk (Universitetet i Oslo) som utgangspunkt for videre søk og undersøkelser.