Klage

Personvernnemnda behandler klage på enkeltvedtak og enkelte andre avgjørelser som Datatilsynet treffer. De viktigste hjemlene for Datatilsynet til å treffe vedtak finnes i personopplysningsloven §§ 34, 35, 46 og 47.